Kulturskolans vårkonsert i Folkets hus

Varmt välkomna till kulturskolans andra vårkonsert som fylls av musikframträdanden med kulturskolans olika orkestrar och dans!

Kulturskolan firar in våren och sommaren med 80 unga dansare och ett flertal större ensembler och orkestrar och denna gång i Folkets hus.