BANNED FROM UTOPIA plays the music of FRANK ZAPPA

Konsert!!

Frank Zappa´s gamla kompmusiker går numera undernamnet "BANNED FROM UTOPIA" och åker runt i Världen och förmedlar hans unika muskskapelser med både den musikalitet och ironisk humor som kännetecknar Zappa´s musik, förbereds Er på en Miskalisk resa utan motstycke denna kväll på Rockland-scenen.