Disco för barn 0-10 år

Dans och musiklekar för barn från 0-10 år i sällskap av målsman.

Kiosk finns för att köpa snacks och Festis.

Kl 16.30 serveras korv med bröd i Kristina kyrka följt av fredsandakt kl 17.00.

Varmt välkomna!