Jacob Henrik af Forselles - från Finska viken till Sala

Kan man bli besatt av något så till synes smalt som en gruva. Svar ja!

Niklas Ulfvebrand har sedan 20 års tid ägnat en stor del av sitt liv åt att forska och berätta om gruvdriftens fascinerande historia, såväl i Sala som i övriga Bergslagen. I det här föredraget för ni följa med på en resa i Jacob Henrik af Forselles fotspår. Från Strömfors bruk vid Finska viken till Sala, där han mellan 1817 och 1855 var Bergshauptman, alltså gruvans högste chef. Det blir en berättelse med många paralleller till vår egen tid. 

I föreläsningsserien Snävt och djupt som arrangeras inom ramen för Sala 400 år, bjuder Aguélimuseet in kunniga personer som har stor kunskap inom ett speciellt område. En nörd helt enkelt.