"Med geolog man oftast menar en vars levebröd är stenar"

Några förhoppningsvis lättsmälta nedstigningar i Salas geologi och glimtar från livet som geolog.

I Aguélimuseets föreläsningsserie Snävt och djupt under jubileumsåret Sala 400 år borrar vi djupare i ett snävt område och bjuder in en person som har stora kunskaper inom ett speciellt ämne. En nörd kort sagt.

Johan Norrlin, statsgeolog emeritus berättar.