Vårsalong 2024 - Drottning Kristina

6 mars - 6 april i Kulturkvarteret Täljstenen och Kristina kyrka

Vårsalongen 2024 har ett speciellt tema: Porträtt av Drottning Kristina. En engagerande, rolig, färg- & idérik utställning. Porträtt från etablerade konstnärer till fritidskonstnärer. Mellan 11 och 93 år! Vid ett par tillfällen när vår förening, tillsammans med Glenn Andersson, ordförande i Sala kommuns Jubileumskommitté, visat konst i Gustav Adolf salen och intilliggande rum, har Glenn uttryckt önskemål om att det borde finnas ett porträtt av drottning Kristina i Rådhuset.

Avlidna Salakonstnärers Sällskap väljer, i samråd med Jubileumskommittén/Sala kommun, ett av porträtten från Vårsalong 2024 som föreningen skänker till kommunen som jubileumsgåva. Avlidna Salakonstnärers Sällskap förvärvar den valda målningen av konstnären för 20 000 kr. Avlidna Salakonstnärers Sällskap honorerar också, utan inbördes ordning, 10 deltagare bland övriga konstnärer som vardera erhåller 1 000 kr för sin medverkan i vårsalongen.

Inlämning av konstverk sker lördagen 17e och måndagen 19e februari, kl 11 – 16 båda dagarna, i Galleriet, Kulturkvarteret Täljstenen. (se separat evenemang för mer info)

Utställningen öppen onsdag - lördag, kl 11 - 16.