Aguélivandring

Följ med på en stadspromenad i konstnären Ivan Aguélis fotspår. I sala finns flera platser som bär hans namn, bl a en gata, en minnesplats och en grav. Men vem var denne mytomspunne man?

På promenaden görs flera stopp och Ivan Aguélis liv levandegörs genom berättelser framförda av Niklas Ulfvebrandt, historiker och Gustav Mellbin Ekman, skådepelare. Promenaden avslutas på Aguélimuseet.