Aguélivandring

Följ med på en stadspromenad i Ivan Aguélis fotspår! I Sala finns flera platser som bär denne konstnärs namn, som t ex en gata, en minnesplats och hans grav. Vem var denne mytomspunne man?

På promenaden görs flera stopp och konstnärens dramatiska liv gestaltas genom berättelser framförda av Niklas Ulfvebrandt, historiker och Gustav Mellbin Ekman, skådespelare samt Helen Karlsson, intendent. Promenaden avslutas på Aguélimuseet.