Aguélivandring

Följ med på en stadsvandring i Ivan Aguélis fotspår! I Sala finns många platser som bär hans namn, t ex en gata, en minnesplats och hans grav.

Under stadsvandringen gör vi flera stopp och berättar om Ivan Aguélis dramatiska liv med hjälp av ciceronerna: Niklas Ulfvebrandt, historiker och Gustav Mellbin Ekman, skådespelare