Sala i pestens tid

Föreläsning med Magnus Västerbro, historiker och författaren till boken "Pestens år".

År 1710 hemsöktes Sveriges av det sista verkligt förödande pestutbrottet. Många delar av landet drabbades hårt, i Stockholm dog till exempel nästan hälften av befolkningen. Under denna tid översvämmades Sala av besökare, bland annat det kungliga hovet som flydde hit för att komma undan farsoten. Om denna dramatiska tid berättar författaren Magnus Västerbro, som skrivit böckerna "Tyrannens tid" och "Pestens år" och som 2018 vann Augustpriset för "Svälten. Hungeråren som formade Sverige".