Västerfärnebo

Västerfärnebo är en pärla som ligger i det natursköna Svartådalen. Här ringlar Svartån genom landskapet.

Västerfärnebo är en av Sala kommuns större orter på landsbygden med sina cirka 440 invånare (2020). Mötesplatserna i orten är samlade kring kyrkan.

Här finns restaurang, café och handelsverksamhet samt två grundskolor och äldreboende. Det finns även två förskolor, en i Västerfärnebo och en i Västerbykil. I Västerfärnebo finns också ett besökscenter för Svartådalen. Orten ligger inom naturområdet Svartådalen som är Mellansveriges största område med sammanhängande slåtterängar och mycket värdefullt för fågellivet.

Tätorten är omgiven av öppna slättlandskap med många ängslador. I Sala kommuns översiktsplan beskrivs det att tanken är att stärka noden med offentlig service, tätortsnära trygghetsboenden och hyresrätter.

I Västerfärnebo tätort föreslås också ett par mindre förtätningar i form av småhusbebyggelse som kan verka för att knyta samman ortens bostadsområden. Kommunens ambition är också att ta vara på och utveckla den turism och de besöksmål som finns i anslutning till Västerfärnebo och Svartådalen. Detta kan bland annat ske genom att knyta samman saknade länkar i cykelvägnätet och etablera nya cykelvägar och därmed ge bättre förutsättningar även för cykelturism i området.