Möklinta

I Möklinta med omnejd sträcker de stora fälten ut sig över landskapet.

Möklinta tätort ligger i kommunens nordöstra del och har cirka 310 invånare (2020). Dess bebyggelsestruktur utgår från Fornebyåsen som löper från norr till söder genom orten.

Det finns ett tydligt centrumområde där mötesplatser som livsmedelsbutik, pizzeria, loppmarknad och bygdegård finns. Naturen runt Möklinta innehåller mycket våtmarker och sjöar och bygden gränsar till Dalälven. Landskapet kring byn är varierat med öppna jordbruksmarker, kuperade skogar och ett flertal sjöar.

I Sala kommuns översiktsplan står det att det i Möklinta ska erbjudas mark för byggnation av bostäder i lägen som ger attraktiva, naturnära boendemiljöer med lantlig prägel som samtidigt har närhet till vardagens viktiga funktioner såsom livsmedel och kollektivtrafik. I Möklinta ska det finnas goda förutsättningar för att bo i hus med större tomtmark, driva lantbruk och ha djur, men också för att bo i ett bostadsområde med nära grannar och goda förutsättningar för möten och lek.

Möklintas geografiska läge i den norra kommundelen gör att en utveckling av bostäder, verksamheter och service här kan bidra positivt till hela den norra kommundelens förutsättningar för att vara attraktiv att bo och verka inom.