Låt ditt företag hitta hem

Etablera ditt företag i Sala

Näringslivsenheten erbjuder enkla kontaktvägar, service och praktisk hjälp vid företagets etablering i Sala – innan, under och efter själva etableringen.

Vi servar med fakta och underlag. Vi skapar direktkontakter med beslutsfattare, vi kan underlätta uppstartsmöten med lokala aktörer, vi gör en sondering av tillgängliga lokaler, och allt annat som hör en etablering till.

Hör av dig, så kan vi tillsammans forma den service ni behöver i ert etableringsarbete.

Kontakt

Näringslivsenheten
Telefon: 0224-747603
E-post: naringsliv@sala.se